Naša saradnja sa klijentima odvija se na jedan od sledećih načina

 1. Želite da kreirate sopstveni content marketing koristeći konsultativne usluge I.N.V.T Content Studio-a?

  Ovaj program obuhvata vođenu konsultativnu sesiju i konačni izveštaj za izvlačenje zaključaka u vezi sa:

  • Postojanjem (ili nedostatkom) različitih komponenata;
  • Kvalitetom komponenata;
  • Integracijom komponenata;
  • Efikasnošću komponenata.
 2. Želite da vam I.N.V.T Content Studio pomogne u kreiranju content marketing strategije i kreiranju različitih tipova sadržaja za vaše poslovanje?

  Ovaj program obuhvata konstantno savetovanje i razvoj strategije, te kreiranje sadržaja programa. (distribucija sadrzaja nije uključena).

 3. Želite da I.N.V.T Content Studio kreira i izvrši prilagođenu content marketing strategiju za vaše poslovanje, tako da možete usredsrediti sve svoje napore na razvoj svog biznisa?

  Ovaj content marketing program uključuje:

  • Vođene konsultativne sesije;
  • Izradu prilagođene content marketing strategije;
  • Kreiranje sadržaja;
  • Distribuciju sadržaja.

Postoji čitav svet mogućnosti kreiranja i distribucije sadržaja koji čeka da bude otkriven.


Da li ste spremni da istražite taj svet?